Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία ΑΛ. ΠΑΓΙΑΝΤΖΑΣ Α.Ε. είναι αφοσιωμένη στην προστασία της εχεμύθειας και των πληροφοριών που της παρέχονται. Ως μέρος αυτής της θεμελιώδους υποχρέωσης, η εταιρεία ΑΛ. ΠΑΓΙΑΝΤΖΑΣ Α.Ε. έχει δεσμευτεί να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά των αρμόζοντα τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες (που συχνά αναφέρονται ως «προσωπικά δεδομένα») που έχουν συλλεχθεί μέσω των ισοτόπων της.

 

Ο σκοπός μας είναι να συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικιοθελώς από τους επισκέπτες των ισοτόπων μας έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε σ΄ αυτούς πληροφόρηση και/ή υπηρεσίες ή πληροφορίες σχετικά με επαγγελματικές ευκαιρίες και επιστημονική ενημέρωση.

 

Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μέσω Διαδικτύου (“Online Privacy Statement” ή “Privacy Statement”) προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε χρησιμοποιούμε, μεταφέρουμε και προστατεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που λαμβάνουμε.

 

 

 

Συλλογή και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων

Λαμβάνουμε τα προσωπικά δεδομένα σας εφόσον εσείς επιλέξετε να τα παρέχετε, για παράδειγμα εάν επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με e-mail, και παράλληλα την υποβολή των προσωπικών δεδομένων στον ιστότοπό μας, συναινείτε ταυτόχρονα στο να χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, εκτός εάν λάβουμε την άδειά σας,η εκτός εάν κάτι τέτοιο απαιτείται η επιτρέπεται από τον νόμο, η από τις επαγγελματικές προδιαγραφές.

Η εταιρεία ΑΛ. ΠΑΓΙΑΝΤΖΑΣ Α.Ε. γενικά συλλέγει μόνον προσωπικά δεδομένα που της είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των επισκεπτών του ιστοτόπου της.

‘Οπου απαιτούνται πρόσθετες προαιρετικές πληροφορίες θα ενημερωθούν γι΄ αυτό κατά την στιγμή της συλλογής των δεδομένων.

Η εταιρεία ΑΛ. ΠΑΓΙΑΝΤΖΑΣ Α.Ε. δεν συλλέγει «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα.

 

 

 

Αυτόματη συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Σε κάποιες περιπτώσεις η εταιρεία ΑΛ. ΠΑΓΙΑΝΤΖΑΣ Α.Ε. συλλέγει αυτόματα ορισμένες κατηγορίες δεδομένων όταν επισκέπτονται τον ιστότοπό μας, και μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που τυχόν ανταλλάσουμε.

Οι αυτοματοποιημένες τεχνολογίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση web server logs για τη συλλογή διευθύνσεων IP, cookies και web beacons.

Η συλλογή αυτών των δεδομένων μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα και να βελτιώνουμε την απόδοσή μας, τη χρηστικότητα και αποτελεσματικότητα του ιστοτόπου της.

 

 

 

Διευθύνσεις ΙΡ

Μια διεύθυνση ΙΡ είναι ένας αριθμός που δίνεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους.

Οι διευθύνσεις ΙΡ από τις οποίες φαίνεται ότι προέρχονται οι επισκέπτες μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφαλείας της τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να διεξαχθούν τάσεις στον ιστότοπο και ανάλυση απόδοσης.

 

 

 

Cookies

Το “cookie” είναι ένα μικρό κομμάτι κειμένου που ένας ιστότοπος τοποθετεί στο αρχείο των cookies (cookie file) η του φυλλομετρητή σας (browser) και επιτρέπει στον ιστότοπο να θυμάται ποιοι είστε. Τα Cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τρέχουν προγράμματα η να μεταδίδουν ιούς στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σας.
Η εταιρεία ΑΛ. ΠΑΓΙΑΝΤΖΑΣ Α.Ε. χρησιμοποιεί cookieς μόνον σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Έχετε επιλογή να αποφασίζετε εάν θα δεχτείτε η όχι τα cookies. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας (browser) να σας ενημερώνει κάθε φορά που λαμβάνετε ένα cookie ή να αρνείστε να λαμβάνετε cookies, μπορεί να μην έχετε την δυνατότητα να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο μερικά από τα χαρακτηριστικά του ιστοτόπου μας.

 

 

 

Web beacons

Το Web beacon είναι ένα μικρό αρχείο με εικόνα (image file) σε μια ιστοσελίδα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την συλλογή ορισμένων δεδομένων από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, όπως οι διευθύνσεις ΙΡ ο χρόνος κατά τον οποίο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μελετήθηκε το είδος του φυλλομετρητή (browser), και η ύπαρξη των (cookies), που είχαν τοποθετηθεί προηγουμένως από τον ίδιο υπολογιστή εξυπηρέτησης δικτύου (server).

H εταιρεία ΑΛ. ΠΑΓΙΑΝΤΖΑΣ Α.Ε. μχρησιμοποιεί Web beacons μόνον σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

 

 

Συμμετοχή και μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων

Δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, εκτός εάν κάτι τέτοιο απαιτείται από τους νόμιμους επαγγελματικούς μας σκοπούς, και τις επιχειρηματικές μας ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματα σας ή εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπετε από τον νόμο ή τις επαγγελματικές προδιαγραφές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η εταιρεία ΑΛ. ΠΑΓΙΑΝΤΖΑΣ Α.Ε. μπορεί να μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διάφορες εξωτερικές εταιρείες ή παρόχους υπηρεσιών (server providers) ή πωλητές που εργάζονται για λογαριασμό μας προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας.

Επίσης η εταιρεία ΑΛ. ΠΑΓΙΑΝΤΖΑΣ Α.Ε. μπορεί να μεταφέρει ορισμένα προσωπικά δεδομένα πέρα από γεωγραφικά σύνορα σε άλλες εταιρείες μέλη της, ή εξωτερικές εταιρείες που εργάζονται μαζί με εμάς ή για λογαριασμό μας.

Η εταιρεία ΑΛ. ΠΑΓΙΑΝΤΖΑΣ Α.Ε. μπορεί επίσης να αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα σχετικά με την πώληση εκχώρηση η άλλη της επιχείρησης του ιστοτόπου τον οποίο αφορούν τα δεδομένα, προκειμένου να ανταποκρίνονται σε αιτήματα της κυβέρνησης ή των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, ή όταν αυτό απαιτείται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δικαστικές διατάξεις ή κρατικούς κανονισμούς. Η εταιρεία ΑΛ. ΠΑΓΙΑΝΤΖΑΣ Α.Ε. δεν πωλεί προσωπικά δεδομένα σε οποιουσδήποτε τρίτους. Επίσης η εταιρεία ΑΛ. ΠΑΓΙΑΝΤΖΑΣ Α.Ε. δεν πρόκειται να μεταβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχετε προς οποιοσδήποτε τρίτους για τους δικούς τους σκοπούς προώθησης (marketing).

 

 

 

Επιλογές

Έχτε αρκετές επιλογές όσον αφορά την χρήση του ιστοτόπου της. Γενικά δεν απαιτείται να υποβάλλετε προσωπικά δεδομένα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας, αλλά η εταιρεία ΑΛ. ΠΑΓΙΑΝΤΖΑΣ Α.Ε. μπορεί να ζητήσει από εσάς να της παρέχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Επίσης μπορεί να ζητηθεί η άδειά σας για ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων και μπορείτε ειτε να συναινέσετε ή να αρνηθείτε αυτές τις χρήσεις.

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω εάν επιθυμείτε να αποφύγετε να σας εντοπίσουν τα cookies καθώς περιηγείστε στον ιστότοπό μας μπορείτε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας (browser), να απορρίπτει όλα τα cookies ή να σας ενημερώνει όταν αποστέλλεται ένα Cookie. Σημειώτεον ωστόσο ότι κάποια τμήματα του ιστότόπου μας μπορεί να μην μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά εάν επιλέξετε να αρνείστε τα cookies.

 

 

 

Πρόσβαση

Εάν έχετε υποβάλλει προσωπικά δεδομένα στην εταιρία, ΑΛ. ΠΑΓΙΑΝΤΖΑΣ Α.Ε. στις περισσότερες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα πρόσβασης σ΄ αυτά τα δεδομένα προκειμένου να διορθώσετε οποιεσδήποτε ανακρίβειες. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την τροποποίηση ή την απομάκρυνση πληροφοριών σχετικών με εσάς και θα προβούμε σε όλες τις εύλογες και πρακτικά δυνατές προσπάθειες προκειμένου να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, εφόσον αυτό είναι σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία και τις επαγγελματικές προδιαγραφές.

 

 

 

Ασφάλεια και ακεραιότητα των Δεδομένων

Η εταιρία ΑΛ. ΠΑΓΙΑΝΤΖΑΣ Α.Ε. έχει σε λειτουργία εύλογες πολιτικές και διαδικασίες ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Ωστόσο, παρότι η εταιρεία ΑΛ. ΠΑΓΙΑΝΤΖΑΣ Α.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν μπορεί να υπάρξει απόλυτα εγγυημένη ασφάλεια εναντίων όλων των απειλών. Στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Αυτά τα άτομα που έχουν πρόσβαση σε δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων. Επίσης κάνουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρούμε προσωπικά δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα για οποίο τα δεδομένα είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιήσουμε το αίτημα του προσώπου ή μέχρις ότου το πρόσωπο ζητήσει την διαγραφή των δεδομένων του.

 

 

 

Συνδέσεις με άλλους ισοτόπους

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι οι ιστότοποι της εταιρίας ΑΛ. ΠΑΓΙΑΝΤΖΑΣ Α.Ε. μπορεί να εμπεριέχουν συνδέσεις με άλλους ιστότοπους. Ενθαρρύνουμε τους χρήστες να μελετάνε την πολιτική περί προσωπικών δεδομένων κάθε ιστότοπου που επισκέπτονται πριν αποκαλύψουν οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα τους.

 

 

 

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Η εταιρεία ΑΛ. ΠΑΓΙΑΝΤΖΑΣ Α.Ε. μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων προκειμένου κάθε φορά να ανταποκρίνεται στις ισχύουσες πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων.