ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΟΤΩΝ

Ετικέτες ποτών

Η «Sellopast» σε συνεργασία με όλα τα γραφεία σχεδίασης εφαρμόζει όλες τις σύγχρονες τεχνικές στις ετικέτες ποτών προσφέροντας υψηλή λεπτομέρεια των raster εκτύπωσης και σταθερή ποιότητα στο ράφι με όλες τις σχεδιαστικές λεπτομέρειες. Αποτέλεσμα αυτού η επιτυχία στην εμφάνιση των προϊόντων των πελατών μας.