ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

E-MAIL

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρoνικά στην παρακάτω διεύθυνση:

 

info@selloplast.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Αρ. τετραγώνου 18,
Κτίριο 29 – 30 57022 Σίνδος Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 798-268 , 798-968 & 723-084
Fax: 2310 796.469
Γ.E.MΗ.: 58008704000

ΑΘΗΝΑ

 

Ζαχ.Παπαντωνίου 54-58,
Αγ.Ελευθέριος Αχαρνών, Αθήνα.
Τηλ.: 210 8541185
Fax: 210 8541474